Zaštita osobnih podataka

U skladu s odredbama Uredbe o zaštiti osoba u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (EU 2016/679) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik RS, br. 86/04 i dalje), tvrtka ESOT-INVEST doo, Kersnikova ulica 21, 3000 Celje prihvaća sljedeće:

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Opće

Ovom izjavom, ESOT-INVEST d.o.o. definira kako obraditi, prikupljati, snimati, uređivati, strukturirati, spremati, prilagođavati, mijenjati, opozivati, pregledavati, koristiti, otkrivati ​​vaše osobne podatke.

Pojmovi korišteni u ovoj izjavi sažeti su iz čl. 4 Uredbe o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu “Uredba”).

Koje se vrste osobnih podataka obrađuju?

ESOT-INVEST d.o.o. obrađuje osobne podatke potrebne za obavljanje ugovornih usluga, pri čemu je ugovorna strana subjekt podataka. Ti osobni podaci su: ime i prezime, adresa, e-mail te telefonski i porezni broj sklapatelja ugovora.

Zašto tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Svrha obrade osobnih podataka je:

  • podatke o vašem imenu i prezimenu i adresi prikupljamo kako bismo pripremili ponudu i daljnju poslovnu suradnju
  • podatke o telefonskom broju prikupljamo u svrhu obavještavanja o potvrdi narudžbi, usluga, usluga vezanih uz narudžbu ili pružanja drugih bitnih informacija koje se odnose na vaš upit / narudžbu
  • informacije o adresi e-pošte prikupljamo kako bismo informirali i odgovorili na vaše upite, ažuriranja vijesti, prijenos informacija, obavijest o promjenama

Svoju suglasnost za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku slanjem poruke na adresu e-pošte: esot-invest@esot.net

Kako će me tvrtka kontaktirati zbog marketinških razloga?

Tvrtka će vas putem e-maila ili telefona obavijestiti o Vašem upitu/narudžbi, uslugama, uslugama vezanim uz narudžbu i novim proizvodima, prodajnim kampanjama, događajima i slično. Ako u bilo kojem trenutku odlučite otkriti podatke u marketinške svrhe, možete povući svoj pristanak tako što ćete nas kontaktirati na našu e-mail adresu esot-invest@esot.net .

Koja su moja prava u vezi sa obradom osobnih podataka?

Tvrtka poduzima sve korake kako bi Vaše informacije bile točne.

U skladu sa europskom regulativom i slovenskim zakonodavstvom, imate određena prava u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađuje tvrtka. Osobito imate pravo pristupa osobnim podacima i ispravku ili brisanju osobnih podataka ili ograničenju obrade, kao i pravo na prigovor na obradu i prenosivost podataka.

Ako želite zatražiti bilo koje od ovih prava, možete kontaktirati našu tvrtku u bilo kojem trenutku na esot-invest@esot.net .

Objavljuje li poduzeće ili prenosi osobne podatke trećim osobama?

ESOT-INVEST d.o.o. ne otkriva i ne daje ili prodaje osobne podatke trećim stranama.

Vaše osobne podatke otkrivamo trećim osobama samo ako to zahtijeva zakon.

Vaši osobni podaci pohranjeni su i obrađeni preko našeg pružatelja usluga koji se nalazi u Republici Sloveniji, a mi mu otkrivamo vaše osobne podatke zbog prirode posla. Od našeg davatelja usluga zahtijevamo zaštitu vaših osobnih podataka. Našem davatelju usluga zabranjeno je koristiti ili otkrivati ​​vaše osobne podatke iz bilo kojeg razloga osim za rad sustava.

Koliko dugo tvrtka pohranjuje osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo dok je to potrebno za ispunjenje obaveza iz ugovora za koje se podaci obrađuju.

Osobni podaci koje više ne trebamo u poslovne svrhe i iz pravnih razloga uništeni su i trajno uklonjeni i izbrisani iz naše evidencije čim nas pismeno obavijestite da je to vaš zahtjev.

Kako mogu kontaktirati tvrtku u vezi zaštite osobnih podataka?

Ako želite imati pristup osobnim podacima koje čuvamo o vama, izmijeniti ih ili povući pristanak za pohranu, kontaktirajte nas na esot-invest@esot.net .

Ako se ne slažete s načinom na koji postupamo s vašim osobnim podacima, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, tj. informacijskom povjereniku Republike Slovenije. U svakom slučaju, predlažemo da nas najprije obavijestite o bilo kakvom neslaganju da bismo zajedno pronašli način za dogovor.

Obratite nam se i ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, koji možda nisu spomenuti u ovoj izjavi.

Završne odredbe

Ova Izjava o zaštiti stupa na snagu 1.11.2018. Tvrtka može mijenjati, dopunjavati, usklađivati, ispravljati itd. ove izjave, na način koji odražava njezinu poslovnu politiku i u skladu je s važećim zakonom. Takva izmijenjena izjava utjecat će na objavljivanje. Izjava će biti objavljena na internetskoj stranici tvrtke www.esot-invest.si.