Montaža i servis

Montaža i servis
  • montaže rashladnih sistema;Projekt
  • montaže sistema za pripremu voda;
  • izvedba strojarskih i elektro instalacija;
  • servis opreme za rashladne sisteme;
  • servis opreme za pripremu voda;
  • kemijsko čišćenje naprava (izmjenjivača, kotlova, rashladnih valjaka u valjaoničkim stanovima, cijevnih instalacija, itd.)