Ostali uređaji

Naprava za reverzno osmozo

Upotreba:

Naprava za reverznu osmozu upotrebljava se za proizvodnju deionizirane vode. Uglavnom se upotrebljava za pripremu ulazne kotlovske vode, za popravak vode za ovlaživače i rashladne tornjeve, za proizvodnju vode za pranje u industriji, trgovini i ugostiteljstvu. Budući da reverzna osmoza služi također i za uklanjanje mikroorganizama i otrovnih spojeva iz vode njezina je upotreba nezamjenjiva u bolnicama, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji u punionicama napitaka i slično. Metoda reverzne osmoze je membransko difuziona metoda. Supstance u vodi zadržava polupropusna membrana dok čista voda prolazi kroz memebranu. Slana voda visoke koncentracije koju zadržava membrana zove se koncentrat a voda koja prolazi kroz membranu naziva se permeat.

Na ponudi su reverzne osmoze s protokom od 300 l/h na više.

Detaljnije informacije:

NAPRAVE ZA UV DEZINFEKCIJU

 • Upotreba:

  Upotrebljavaju se za dezinfekciju sistemske, tehnološke i pitke vode. Postoji više serija naprava za UV dezinfekciju, koje se razlikuju po funkcionalnosti i protoku tretirane vode. Sve naprave mogu raditi u kombinaciji sa upravljačem Basic ili Standard..

  Djelovanje:

  Voda za obradu izložena je djelovanju intenzivnim UV-C zrakama u UVE reaktoru. UV zrake mijenjaju DNK u mikroorganizmima te na taj način sprečavaju dalje razmnožavanje jer unište izvornu čeliju. Doza UV zraka (mJ/cm2), upotrijebljena na bakterijama, ovisi o propusnosti vode za UV svjetlo (% na cm debljine plašta vode) i protoka (m3/h). Minimalna potrebna doza UV zraka za učinkovitu dezinfekciju iznosi 25 mJ/cm2 kod odgovarajućeg protoka i transmisije.

  Detaljnije informacije:

Demi patrone

Upotreba u proizvodnji demineralizirane vode za:

 • ovlaživače,
 • super čiste parne generatore,
 • laboratorije, ljekarne,
 • površinsko tretiranje,
 • male parne generatore,
 • u kuhinjama za završno ispiranje,
 • akumulatore,
 • indukcijske sisteme,
 • sisteme grijanja,
 • laserske aplikacije,
 • obrada nakon reverzne osmoze (poliranje vode).
 •  

Prednosti:

 • jednostavno upravljanje,
 • brza zamjena pratrona,
 • učinkovita servisna mreža,
 • kontinuirna kvaliteta,
 • niska cijena,
 • bez štetnih utjecaja na okoliš,
 • bez otpadnih voda.
 •  

Detaljnije informacije:

NAPRAVA ZA ODSOLJAVANJE ON

Upotreba:

Je sistem za mjerenje električne vodljivost s automatskom kontrolom sadržaja minerala u rashladnim sistemima i ovlaživačima.

Kod ishlapljivanja vode u rashladnim sistemima i ovlaživačima vodene se molekule vežu sa zrakom dok minerali ostaju u sistemskoj vodi te se njihova ukupna količina postupno povečava.

Odsoljavanje znači ispuštanje dijela sistemske vode. Količina ispuštene vode , kao i gubici uslijed isparavanja i prštanja nadomješćuju se sa svježom vodom. Stupanj odsoljavanja ovisi o kvaliteti svježe vode i dozvoljene koncentracije minerala. Električna vodljivost sistemske vode služi kao kontrolno stanje.

Funkcionalne značajke:

Sistemska voda kruži preko mjerne sonde. Sonda generira mjerni signal, koji je u srazmjeru s vodljivošću sistemske vode. Ovaj signal se pošalje u kontrolnu jedinicu.Kontrolna jedinica opremljena je s mikroprocesorom, koji pretvara podatke i šalje signal za regulaciju (otvaranje) elektromagnetskog ventila. Kada je električna vodljivost iznad dopuštene gornje granice otvori se ventil za odsoljavanje i sistemska se voda ispušta u odvodni kanal tako dugo dok električna vodljivost ne padne ispod podešene granice.

Detaljnije informacije: