Sistemi

ESOT ultra

Projekt

Opis:

ESOT ultra nudi jedinstveno rješenje za sprečavanje biološkog rasta u sustavima hlađenja ili procesnih voda otvorenog kruga. Tehnologija Esot ultra kontrolira vaše alge u tri jednostavna koraka: generiranje ultrazvuka, prijenos ultrazvuka i oštećenje algi.

Uporaba u rashladnim tornjevima

Rashladni tornjevi često zahtijevaju strogu kontrolu i upotrebu velikih količina kemikalija i visoku učestalost doziranja za kontrolu biologije za rad tornja. Esot ultra je najnovija tehnologija koja sprječava rast algi, mikroorganizama i formiranje biofilma, koji smanjuju učinkovitost hlađenja u rashladnim tornjevima i mogu uzrokovati začepljenje filtera i pumpi te koroziju drugih komponenti. Koristi najnovije ultrazvučne tehnike za borbu protiv algi i biofilma u svim industrijskim primjenama. Sprječava nastanak legionele i time smanjuje rizik za ljudsko zdravlje. Esot ultra drastično smanjuje troškove korištenja biocida.

Upotreba u otpadnim vodama

Često se otpadna voda tretira za ponovnu uporabu kao voda za piće ili u druge svrhe. Budući da su u tim vodama prisutne visoke razine hranjivih tvari, mogu u njima brzo rasti alge, kao i mikroorganizmi i bakterije. Esot ultra koristi najnoviju ultrazvučnu tehnologiju za uklanjanje algi iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i obnovljenih rezervoara. Esot ultra sustavi mogu se koristiti, na primjer, u spremnicima, flokulacijskim kontejnerima, čistačima, zahodima …

Projekt

Prednosti:

 • zasebna jedinica,
 • troši samo struju,
 • višenamjenska PLC kontrola,
 • proizvodi malo buke tijekom rada,
 • 24VDC (max 5VA) dostupan za opcijski GSM modul,
 • vodootporno kućište opcija alarma.

AquaControl

Automatski sustav za pripremu i praćenje kvalitete rashladne vode

AquaControl je precizno kontrolirani sustav za nadopunu gubitaka zbog isparavanja i odsoljavanja, u kombinaciji sa suvremenom kemijskom obradom rashladnog sustava, osigurava 4 puta veće zgušnjavanje vode u rashladnom sustavu, a time i drastično smanjuje potrošnju dodajne vode, a ne ugrožava rad sustava zbog obloge vodnog kamenca, korozije i biofilma.

Omogućuje precizno praćenje količine dodajne vode i gubitaka uslijed odsoljavanja, el. provodljivosti sirove i sistemske vode, kao i pH vode u sustavu. Na temelju tih parametara upravlja crpke za stabiliziranje tvrdoće/inhibitora korozije, disperzanata i biocida te tako dodaje potrebne količine kemikalija u vodu sustava. Sustav omogućuje kontinuirano doziranje biocida u vodu kako bi se dopunilo doziranje ili šok u odgovarajućim intervalima. U slučaju šok doziranja, regulator sprječava odsoljavanje sustava najmanje 4 sata nakon doziranja, kako bi se postigao optimalni učinak biocida i spriječilo curenje biocida u okoliš. On osigurava konstantnu koncentraciju kemikalija u vodi sustava i na taj način optimizira rad rashladnog sustava i sprječava stvaranje kamenca, korozije i biofilma u sustavu.

Sustav AquaControl za pripremu i praćenje kvalitete rashladne vode sastoji se od:

 • mikroprocesorski regulator,
 • mjerač protoka vode za dodajnu vodu,
 • mjerač protoka za odsoljavanje,
 • mjerač el. provodljivost vode,
 • mjerač pH vode,
 • dozirne crpke.

AquaControl izrađen je na osnovu kontrolera SIEMENS Simatic serije 300, što osigurava povezivanje sa CNS-om i integraciju u druge sustave upravljanja na istoj osnovi.

ESOTROL

Suvremeni način upravljanja i kontrole sustava za pripremu vode

Sustav za kontrolu i praćenje rada komponenti sustava za pripremu vode, kao što su:

 • filteri (multimedijski, pijesak, sa aktivnim ugljem),
 • naprave za omekšavanje,
 • dekarbonizacija
 • demineralizacija
 • reverzna osmoza
 • dozirna stanica i crpke,
 • UV dezinfekcija
 • ultrafiltracija
 • elektrodeionizacija (EDI).

ESOTROL izrađen je na osnovu kontrolera SIEMENS Simatic serije 300. Regulator ima serijski ugrađeni grafički zaslon, osjetljiv na dodir i nudi sljedeće funkcije:

 • rad crpki i ventila sa aktuatorima,
 • stalno praćenje rada komponenti sustava,
 • alarmiranje – opis pogreške,
 • praćenje radnih parametara (protok, tvrdoća, vodljivost …),
 • jednostavno mijenjanje postavki,
 • prikaz trendova,
 • arhiviranje alarma,
 • povezivanje sa s CNS-om,
 • vizualizacija (SCADA),
 • GSM komunikacija – slanje obavijesti o alarmu na mobilne telefone putem SMS-a.

Tipsko razvijeni algoritmi koji su testirani u više navrata omogućuju visoku pouzdanost rada sustava i minimalno vrijeme pokretanja novoizgrađenog sustava. Standardne funkcije sustava mogu se proširiti prema željama kupca.

ESOT VRTX

Glavna područja primjene:

 • Projekt kondenzatori isparavanja,
 • rashladni tornjevi,
 • rashladna voda.

VRTX je sustav za pripremu rashladne vode bez kemikalija koji iskorištava mehanička načela i kinetičku energiju hidrodinamičke kavitacije. Tehnologija uklanja kamenac, sprječava koroziju i širenje mikrobnih organizama.

VRTX je razvio sustav za odabir veličine i koristi se za opće svrhe specifikacija za obradu vode bez kemikalija. Trenutna odgovarajuća veličina VRTX sustava može varirati ovisno o specifičnim informacijama na mjestima kao što su nazivna težina, ukupna količina vode u sustavu, kemijski sastav dodajne vode i karakteristike toplinskog opterećenja sustava.

Neki uređaji zahtijevaju dodatni uređaj za filtriranje, ovisno o specifičnim informacijama o lokaciji. Za točne specifikacije, kontaktirajte ESOT-INVEST.

VRTX je dokazana tehnologija. Najstariji uređaj radi već 15 godina i ima brojne reference u:

 • prehrambenoj industriji: mljekare (Campina, Unilever, Yakult), pivovare, proizvodnja bezalkoholnih pića (Coca Cola, Tropicana …),
 • farmaceutskoj industriji (GSK, Pfizer, Abott, Kimberly Clark …),
 • trgovačkim lancima (Costco Veleprodaja, Ahold …),
 • podatkovnim centrima, muzejima i bankama,
 • građevinarstvu,
 • automobilskoj industriji (Johnson Controls).
 

Kako djeluje?

Voda za hlađenje se dovodi iz rashladnog tornja ili kondenzacijskog bazena. Brzina, putanja i rotacija koriste se za stvaranje suprotnih vodenih tokova koji izlaze iz preciznih sapnica. Voda se pokreće gigantskom kinetičkom energijom i žarenjem. U jezgri tih potoka stvara se potpuni vakuum koji uklanja plinove iz vode. U tim uvjetima nastaje hidrodinamička kavitacija (formiranje, rast i propadanje mjehurića) s intenzivnim, mikroskopski lokaliziranim ekstremnim temperaturama, tlakom i mikro sapnicama visoke energije. Voda koja prolazi kroz VRTX uređaj vraća se u bazen rashladnog sistema. Nataloženi mineralni koloidi se zajedno sa ostalim koloidima odstranjuju pomoću filtracije.

VRTX tehnologija uklanja kamenac

Topljivost kalcija je obrnuto proporcionalna temperaturi vode. U sustavima hlađenja, kalcij ima tendenciju izlučivanja iz otopine i formiranja kamenca. Priprema vode kemikalijama zadržava kalcijeve ione u otopini. Korištenjem VRTX tehnologije, kinetička energija se oslobađa kad mlaz vode izbije iz čvrstih čestica kalcijevog karbonata i formira koloide. Ovi koloidi privlače otopljene kalcijeve i karbonatne ione, a zatim se filtriraju iz vodene struje.

VRTX tehnologija uništava bakterije

VRTX kavitacijska zona izuzetno je učinkovita u uklanjanju mikroorganizama. Izuzetne lokalizirane temperature i ekstremni pritisci koji se razvijaju u VRTX komori oštećuju stanične stijenke mikroorganizama.

VRTX tehnologija sprječava koroziju

U VRTX vodenom toku nastaje područje, koje je blizu potpunog vakuuma (27,5-29,5 mm Hg), što uzrokuje otplinjavanje otopljenog CO2 iz vode i održava pH vode blizu ili iznad 8,5. Uklanjanje elemenata koji mogu stvoriti kamenac i uništiti bakterije omogućava VRTX tehnologiji uklanjanje korozivnih kemikalija iz rashladnog sustava. Pomoću filtracije, VRTX tehnologija uklanja čvrste čestice iz rashladne vode i tako čisti površine uređaja. VRTX tehnologija i ESOT-INVEST jamče da je ovaj uređaj bez nedostataka u materijalu i da će raditi besprijekorno u roku od jedne godine od kupnje. Svaka jedinica ili dio koji se pokaže neadekvatnim tijekom jamstvenog razdoblja zamijenit će ovlašteni predstavnik tvrtke VRTX. Rezultati pokazuju da tehnologija smanjuje potrošnju dodatne vode za korisnika i potrebu za odsoljavanjem u sustavu hlađenja. Iskustvo pokazuje 40% smanjenje količine vode za odsoljavanje i 15% dodajne vode godišnje. Tako, tipičan VRTX sustav kapacitete od 1000 tona može uštedjeti više od 4.000 m3 vode godišnje.