Ekologija, voda

Voda
  • izrada projekata za pripremu i obradu vode;Projekt
  • isporuka opreme za napojne i tehnološke vode;
  • isporuka opreme za otpadne vode;
  • isporuka opreme za pitke vode;
  • isporuka kemikalija za kemijski tretman vode;
  • izvedba sistema za pripremu voda.